Solidární Česko a jeho hodnoty

Logo konference Solidární česko s podtitulem Fórum lídrů a lídryň sociální ekonomiky.

Solidární Česko a jeho hodnoty

Hned po oslavách 1. máje se konala další slavnostní událost – Mezinárodní konference Solidární Česko pod záštitou české organizace SPIRALIS ve spolupráci se Spektrem rozvoje žen. Záštitu převzala 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské a Informační kancelář OSN v Praze. Nádech neobyčejnosti byl patrný již při vstupu do místa konání. Honosný novorenesanční Schebkův palác, zvaný též „Andělský dům“ sídlící v ulici Politických vězňů, se ukázal jako tím pravým místem pro otevření otázek spojených s hodnotami ČR jako celku. Již v úvodním slovu zazněla jedna z nejdůležitějších otázek, na kterou jako bychom stále hledali odpověď: „Jaké jsou vlastně české hodnoty?“ Každý řečník postupně odkrýval ve svých reakcích svoje vlastní hodnoty. 

Měníme věci kolem nás, přidejte se!

Téma změn bylo prvkem téměř všech příspěvků prezentujících. Dopolední blok měl trochu netradiční formát, než na který by lidé na konferenci mohli být zvyklí. Moderátorka průběžně předávala slovo mezi čtyřmi osobami, kteří se postupně vyjadřovali k otázkám i na sebe volně navazovali. Typický formát 15 – 30 min. příspěvků jednotlivých „speakerů“ byl nahrazen živou diskuzí, do které zasahovalo i publikum. Celkově vystoupilo dopoledne na pódium více než 10 zástupců z vedení NNO, komerčních organizací i politiky. A že hodně mluvili o touze změnit věci kolem sebe, tak o tom nebylo pochyb.

Co pro změnu udělat

Ani jednotliví řečníci samozřejmě nemohli najít jeden „samospásný“ lék, který z naší „opuštěné“ (někdo používá spíše „rozdělené“) společnosti vytvoří opět jeden kompaktní „solidární“ celek. Osobně si však myslím, že všechny řečníky spojovala jedna vyřčená myšlenka: „Má-li demokracie nedostatky, překonávejme nedostatky a ne demokracii samou.“ (T. G. Masaryk)

Pro fungování demokratického státu je klíčová právě občanská společnost, která je postavena na možnosti participovat na dění kolem. A jak toho lze dosáhnout, tak i o tom byla tato konference. Založit NNO? Sociální podnik? Přijít na diskuzi do komunitního centra? A hlavně to činit…“s vášní pro svobodu než ze strachu, že o ni přijdeme.“ (Jan Školník)

A jaká doporučení například zazněla:

  • Buďte trpěliví, nikdo neříká, že změna musí být rychlá. (A já bych ještě dodala, že v dnešní, velmi dynamické době, se na některé věci stále vyplatí počkat)
  • Nebojte se na čas (třeba i na pár let) se svojí činností pro veřejnost přestat
  • Propojujte se s dalšími lidmi, sdílejte a budujte komunity
  • Věřte vašim týmům
  • Cestujte a hledejte inspiraci v zahraničí
  • A co je asi nejdůležitější – dělejte co vás baví, s vášní pro věc samou!

Všudypřítomné „síťování“

Konference byla mimo jiné i prostorem pro sdílení osob z NNO, komerčního sektoru i politiky. Během celého programu vyzývali moderátorky účastníky k interakci s přednášejícími. Méně formálně poté probíhalo „síťování“ i v „kuloárech“ během pauz. O doplnění naší energie se postaral sociální podnik Bílá vrána. Uspokojení byli všichni včetně vegetariánů, což musím ocenit!

Odpolední inspirace

Odpoledního programu se sice už účastnilo o poznání méně osob, ale o to více byl patrný individuální přístup jednotlivých „lídrů“ paralelních tematických workshopů:  dopadového, vypravěčského, mediálního a partnerského. Každý z nich byl specifický a přinesl posluchačům zajímavé informace. Osobně jsem se za organizaci Volnočasovky SPORT, z. s. zúčastnila mediálního workshopu. V dnešním světě se sice říká, že by se měl každý specializovat, ale malé organizace vědí, že na rozjezd potřebují znát tak trochu „od všeho něco“. A že propagace je jednou z klíčových, víme všichni.

Prostor pro propagaci

Existuje mnoho způsobů k rozjezdu a udržení sociálního podnikání, když má člověk oči otevřené! Choďme na konference, setkávejme se s lidmi, budujme občanskou společnost. Je na nás, v jakém prostředí budeme žít.

Propagace je klíčovou záležitostí, ať už se prezentujeme osobně nebo na sociálních sítích. Můžete inspirovat další k tomu, že opravdu jde změnit třeba svoje podnikání s cílem mít dopad na sociální situaci. Každý z nás má takovou vlastní „online“ prodejní vitrínu. Díky tomu dáváme najevo, jaké jsou vlastně naše hodnoty. Sama vím, jaké hodnoty mám a ty jediné dokáži reprezentovat a sdílet. A když to změní pohled na svět aspoň ze strany pár lidí, tak to stojí za to!

Chcete dát najevo, že je pro vás důležité zaměstnávat osoby se zdravotním postižením? Dejte nám vědět třeba hned nebo si vytvořte profil zde na webu!

 

zveřejnit komentář