Náhradní plnění v roce 2024

Náhradní plnění je jedna z možností firem, jak plnit povinnost podpory osob se zdravotním postižením (dále OZP). Zákon č. 435/2004, o zaměstnanosti ustanovuje, že zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 osob musí zaměstnávat alespoň 1 člověka se zdravotním postižením.  Může se však stát, že z různých důvodů nejste schopni zaměstnávat OZP. Povinné plnění lze naštěstí naplnit i dalšími způsoby.

Povinné plnění OZP

Zákon nabízí 3 možnosti, jak povinné plnění splnit:

  • Přímým zaměstnáváním OZP na trhu práce. Každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci by měl zaměstnávat 4 % OZP z celkového počtu. Na 25 zaměstnanců alespoň jednoho se zdravotním postižením.
  • Finančním odvodem státu (znamená to 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou OZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat).
  • Odběrem služeb v rámci náhradního plnění prostřednictvím aktérů chráněného trhu práce.

Samozřejmě není ojedinělé, že firmy tyto možnosti různě kombinují.

Kalkulačka náhradního plnění

Na tomto místě si můžete vypočítat výši náhradního plnění pro vaši společnost.

Počet vašich zaměstnanců celkem:
Kolik máte ze zákona zaměstnávat osob se zdravotním postižením: 1.0
Náhradní plnění splníte odběrem produktů a služeb v hodnotě: 201 327 Kč
Díky náhradnímu plnění ušetříte to, co byste museli odvést do státního rozpočtu: 71 903 Kč
Měsíčně díky tomu ušetříte: 5 992 Kč

Co se stane, pokud povinný podíl nesplním?

Pokud zaměstnavatel nesplní povinný podíl, může mu stát udělit pokutu až 1 000 000 Kč. Kontrolu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a náhradního plnění mají na starosti příslušné úřady a inspektoráty práce. Kromě finanční sankce však nenaplňujete ani aspekt společensky odpovědného podnikání, což může negativně ovlivnit vnímání vašeho podniku ze strany okolí i obchodních partnerů, a tak i méně zakázek apod.

Podpora OZP na trhu práce

V některých článcích se objevuje termín společenská solidarita. Obávám se, že pokud se jedná o zásah státu do řízení podniků, není možné toto slovo ve spojení s náhradním plněním používat. Z čeho však vycházet můžeme, je myšlenka větší prospěšnosti pro společnost. Ta se projevuje zejména v případě, kdy je zaměstnavatel schopen OZP zaměstnávat ve větší míře než zvyšovat jejich závislost na dávkách ze státního rozpočtu.

Práce je jedna ze základních lidských činností hned po hře a učení. Někdy úplně zapomínáme, že co je pro jednoho samozřejmostí může být pro jiné velmi náročné. Podpora OZP na trhu práce může být hybnou silou pro hledání cest pro rozvoj zaměstnávání než pro hledání výmluv. Bez výmluv, náhradní plnění může být jedním ze způsobů! Díky nákupu služeb produktů a služeb od aktérů na chráněném trhu práce můžete splnit zákonnou povinnost a podpořit zaměstnávání OZP. Dvojitá výhra, nemyslíte?

Rychlé hledání firem nabízejících náhradní plnění

Na tomto místě můžete najít rychle chráněnou dílnu, která nabízí náhradní plnění. Dlouhodobě pro vás hledáme kvalitní služby a produkty chráněných dílen. Najděte si dodavatele náhradního plnění hned.

Náhradní plnění

Jsme malý rodinný podnik v srdci Moravskoslezského kraje a není pro nás reálné zaměstnávat ani jednu osobu se zdravotním postižením. Dlouhodobě však odebíráme produkty chráněné dílny, která zaměstnává osoby se zdravotním postižením a může se tak pyšnit titulem DODAVATEL NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ. Vyjde nám to zhruba na odběr produktů a služeb za 202 000 Kč, což se ale může každý rok trošku lišit.“ Asi takhle nějak vypadá situace některých firem, které nejsou schopné přímo zaměstnávat OZP a stojí před otázkou, jak jinak tuto situaci vyřešit. Termín chráněná dílna už sice v zákonu nenajdeme, můžeme však tuto problematiku najít pod heslem chráněný trh práce. Právě aktéři na chráněném trhu práce mohou být dodavateli náhradního plnění.

Chráněný trh práce vešel do povědomí laické i odborné veřejnosti se změnou zákona o zaměstnanosti v roce 2018. Aktéři na chráněném trhu práce jsou:

  • zaměstnavatelé s více než 50 % OZP z celkového počtu zaměstnanců
  • OZP samostatně výdělečně činné

Možná si jakou spousta dalších firem kladete otázku, jak se z aktéra na chráněném trhu práce stane dodavatel náhradního plnění.

Dodavatele náhradního plnění

Každý výše zmíněný aktér na chráněném trhu práce nemusí být nutně dodavatel náhradního plnění. Pro získání tohoto statusu je třeba:

  • zaměstnávat více než 50 % OZP z celkového počtu zaměstnanců a to po dobu nejméně předchozího čtvrtletí (nejméně 80 % zaměstnanců se zdravotním postižením byla vyplácena mzda na účet nebo poštovní poukázkou)
  • být OSVČ se zdravotním postižením

V obou případech však musejí mít dodavatelé podepsanou smlouvu s Úřadem práce (Dohoda o uznání zaměstnavatele). Ověřit si, zda opravdu došlo ke splnění všech podmínek lze v registru dodavatelů náhradního plnění MPSV.

Podle čeho vybrat kvalitní dodavatele náhradního plnění

Recenze a kontrola toho, zda se jedná o dodavatele náhradního plnění

Prostřednictvím referencí můžete zjistit, kdo už si spolupráci s konkrétní dílnou vybral a jak probíhala. Zajímavou informací může být i to, zda dílna pracuje ve vašem regionu. Můžete tak podpořit i sociální podnikání přímo ve vašem nejbližším okolí a ještě si zjednodušíte způsob dopravy.

Obsah webových stránek potencionálního budoucí obchodního partnera

Určitě vás zajímá, co všechno váš budoucí obchodní partner nabízí. Také je fajn podívat se, kolik osob se zdravotním postižením opravdu zaměstnává. Dobrým návodem může být i to, zda má zveřejněné IČO na webu a informuje o možnostech náhradního plnění. Velkým přínosem je i příběh dodavatele, jeho vize a důvod, proč zvolil právě zaměstnávání OZP.

Zaměstnávají opravdu OZP jako své zaměstnance

Chcete-li nejenom splnit zákonné povinnosti, ale jde vám i o společenskou odpovědnost firem, se kterými spolupracujete, zjistěte si i toto. V dnešní době existují firmy, které pouze „přeprodávají“ produkty a služby chráněných dílen, samozřejmě, s příplatkem sami pro sebe. Zajímejte se o to, kdo u vašich dodavatelů opravdu pracuje. Je to možné ověřit na základě IČ, které můžete vložit na portál MPSV, kde je uvedené, kolik úvazků opravdu poskytují pro OZP.

Flexibilita v řešení případných potíží

Jako při odběru jakýchkoliv jiných služeb a produktů je důležité, zda dokáží dodavatelé flexibilně reagovat. Dokáží plnit své úkoly v řádně dohodnutých termínech a kvalitně?

Hledejte firmu s vlastním vybavením

Pokud firma disponuje vlastním vybavením, např. vlastními úklidovými stroji, nemusíte řešit servis a opravy. Zajímejte se o to, jak budou zaměstnanci dodavatele oblečeni a vybaveni. Stanou se totiž právoplatnými členy i vašich pracovních týmů.

Hledejte dodavatele včas!

U dodavatelů náhradního plnění to platí stejně jako u kohokoli jiného – vybírejte si ho včas! Pokud si na konci roku vzpomenete, že byste potřebovali zakoupit produkty v režimu náhradního plnění, nejspíš už „nepochodíte“. Dílny v tuto dobu neví, kam dříve skočit, a protože jsou zodpovědné, ve většině případů vás rovnou odmítnou, což je škoda.

„Podpořit kvalitní služby a produkty aktérů na chráněném trhu práce se sluší nejenom na konci roku!“

Kde najít dodavatele náhradního plnění

Zorientovat se v tom, kde najít služby a produkty, které můžete využít k náhradnímu plnění, je někdy komplikované. Jedním z míst je právě webová stránka ChraneneDilnyOZP.cz, kde lze naleznout firmy, nabízející náhradní plnění. Najdete zde profily dílen, které jsou dodavateli náhradního plnění a u některých je dokonce možné vybrat si na jejich e-shopu. Jedná se o rychlou a efektivní variantu splnění povinného podílu. Všechny zaregistrované dílny jsou srozuměny s etickým kodexem webu Chráněné dílny OZP.