Představujeme se – Život bez bariér

Zapíchovátka do půdy na zahradu s plodinami

Představujeme se – Život bez bariér

Život bez bariér, z.ú. v Nové Pace působí od roku 2004 jako nezisková organizace zaměřená na osoby se zdravotním postižením a seniory. Lidem, organizacím nebo firmám, kteří se na nás obrací se žádostí o pomoc, nebo podporu nabízíme registrované sociální služby – odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci a denní stacionář v postupně rekonstruovaném areálu bývalého kláštera.

Lidé po úrazech, nemoci či senioři mohou využít půjčovnu kompenzačních pomůcek, která nabízí širokou škálu pomůcek, usnadňující rekonvalescenci a péči osobu se zdravotním postižením a seniory v domácím prostředí. Život bez bariér také nabízí pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením – v rukodělné keramické a textilní dílně a na provozních či administrativních pozicích.

Černobílý obrázek muže na vozíku s bublinou nad ním: Žít se dá i na vozíku, ale chce to optimismus.

Založení chráněné dílny

Zakladatelem Života bez bariér, je vozíčkář Josef Fučík s manželkou, Jitkou Fučíkovou. Pan Fučík se po úrazu páteře v roce 1998, po třech letech náročné léčby, rehabilitace a obětavé podpory své manželky dokázal posadit na invalidní vozík. Tento zásadní obrat v jeho životě byl pro manželé Fučíkovi impulsem, kdy se rozhodli pomáhat ostatním zdravotně postiženým regionu Novopacka. V roce 2004 založili Život bez bariér.

„Na počátku stála za vším motivace a chuť pomáhat lidem ve stejné situaci, kteří si leckdy v praxi nevědí rady. Přicházely otázky, na které neznali odpověď: Co po úraze? Jak na úředníky, jak na rehabilitaci, jak se znovu začlenit do běžného života? Ale také, jak například trávit volnočasové aktivity? Díky sdílené zkušenosti jsme na všechny tyto oblasti byli dobře připraveni a stále pomáháme klientům, kteří se ocitnou v nelehké situaci. Dnes už také poskytujeme řadu dalších, tzv. nadstavbových služeb,“

vysvětluje Marie Vokurková, Fundraiser, webmaster Života bez bariér.
Fotka výrobku chráněné dílny - Věšák na hrnečky na stěnu.

Přínos chráněné dílny

Zaměstnanci chráněné dílny Život bez bariér vyrábějí především užitkovou dekorativní keramiku, textilní a tkané výrobky. V sortimentu nechybějí kapsáře, látkové tašky, ubrusy, zástěry, drobné textilní hračky, nebo oblíbené cedulky na plot např. POZOR PES atd., zabývají se také kompletací různých výrobků spřátelených firem, se kterými je navázána dlouhodobá spolupráce.

„Kompletní sortiment bývá ke zhlédnutí i koupi kromě našeho e-shopu a facebooku také během pravidelných, a v Nové Pace a okolí oblíbených akcí. Za všechny bych ráda připomněla Dny otevřených dveří nebo jarmark v novopackém Centru bez bariér. Těšíme se, že se současná situace brzy změní a budeme se moci opět s našimi zákazníky osobně potkávat, tak, jak jsme byli zvyklí,“

doplňuje Marie Vokurková.

Podpora zaměstnanců

Chráněná dílna se snaží podporovat své zaměstnance ve více rovinách. Díky využití i sociálních služeb mohou vyřešit komplikované situace, do kterých se dostávají. V rámci programu si mohou osvojovat i důležité kompetence využitelné na trhu práce.

Stěžejní aktivitou Života bez bariér je poskytování níže uvedených sociálních služeb:

  • Odborné sociální poradenství
  • Sociální rehabilitace
  • Denní stacionář
  • Besedy v rámci projektu Prevence proti úrazům
  • Sociální služba – Gentleman a Lady club
  • Půjčovna kompenzačních pomůcek (kde máme více než 150 kompenzačních pomůcek od berliček, chodítek, elektrických postelí, motomedy, el. zvedáky, elektrické vozíky, skútry, drobné pomůcky, toaletní program atd.). Pomáháme seniorům a handicapovaným půjčovat pomůcky domu za menší úplatu.

Chcete se o nás dozvědět více? Navštivte náš profil Život bez bariér, z.ú.

zveřejnit komentář