Ohlédnutí za konferencí INSPO 2018

Ohlédnutí za konferencí INSPO 2018

Konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami (INSPO) 2018 se konala, jako každoročně, v Kongresovém centru Praha na Vyšehradě.  Program byl rozdělen na dva velké bloky. Tématicky se zabývaly aktuálními trendy v technologiích, ale i v přístupu k nim z celospolečenského hlediska. O tom, že má tato konference úspěch a těší se zájmu široké veřejnosti, svědčí i oslava jejích „osmnáctých“ narozenin! Už 18 let přicházejí různí lidé do Kongresovém centru Praha na INSPO a sdílejí potenciál technologií pro podporu života osob se specifickými potřebami.

„Převezměte kontrolu nad svým životem převzetím kontroly nad technologiemi“, komentoval potenciál technologií jeden ze zahraničních řečníků. Z jednotlivých přednášek během celého dne opravdu nebylo pochyb, že technologie mohou ovlivnit život člověka ve společnosti. 

Přizpůsobení prostředí

Bohatý program zahrnoval aktuální trendy v technologiích, ale i v přístupu k nim z celospolečenského hlediska. Dopoledne se konal společný program „v plénu“ pro všechny účastníky konference. Mezi prezentujícími byli i dva zahraniční hosté. Zdálo se, že organizátoři mysleli opravdu na všechno. V hledišti seděli lidé se sluchátky, tablety, počítači, projev řečníka na pódiu doprovázel tlumočník. Další podpora byla zajištěna prostřednictvím simultánního přepisu. Kromě účastníků přímo v centru bylo možné sledovat konferenci i na youtube z pohodlí vlastního domova. Celkově byla akce upravena s přihlédnutím k potřebám návštěvníků, a tak byla opravdu vhodná pro každého, kdo se rozhodl strávit sobotu v příjemném inspirativním prostředí.

Bohatý program

Logo „Cena Nadace Vodafone Rafael za ICT inovace pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením.“V úvodních příspěvcích byla otevřena témata následné péče v rehabilitačním centru v Kladrubech a využití ICT a High-Tech zařízení, možnosti technologií určené pro osoby se zrakovým postižením k identifikaci osob, rozeznávání barev apod. Mimo odborné přednášky byl prostor i např. pro Nadaci VIA (z. ú.).  Prezentující představila možnosti programu TECHSOUP ČR pro NNO a jeho potenciálu pro získání nejenom softwarového vybavení. Aplikace Záchranka, kterou okomentoval řečník Filip Maleňák slovy: „Je dobré ji mít, ale ještě lepší nemuset nikdy použít“. Publikum potvrdilo jeho slova prostřednictvím zapojení do krátkého hlasování o užívání aplikace. Přestože má stále „své“ mouchy, její účel potvrzují právě Ti, jimž je v prvé řadě určena.

Velmi příjemným zpestřením bylo ocenění spisovatelů účastnících se literární soutěže Internet a můj handicap.  Zakončení celého dopoledního bloku provázelo předání Ceny Nadace Vodafone Rafael. Věřím, že díky těmto veřejným oceněním se zvýší povědomí o projektech, které mohou opravdu lidem se zdravotním postižením pomoci. V neposlední řadě motivovat i samotné realizátory k případným dalším rozšířením služeb.

Celá konference velmi rychle utekla, a ani odpolední blok nebyl výjimkou. Odpoledne již „běželo“ ve třech paralelních blocích, což bylo komplikovanější pro nerozhodné osoby.

Výběr probíhal z těchto tří bloků:

  • Přístupnost nejen webu
  • Využití ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  •  ICT pro osoby se sluchovým postižením

Asi nemusím zdůrazňovat, že v dopoledním i odpoledním programu byl prostor pro kladení otázek i sdílení zkušeností. Bylo patrné, že technologie již nejsou ničím zcela cizím, což dokládal nejenom zájem o konferenci samotnou, ale i často velmi konkrétní otázky účastníků.

Relax a inspirace u stánků vystavovatelů

Jak je určitě patrné, program byl více než bohatý. Každý účastník tak uvítal „chvíli“ pauzy. Většina z nás však využila příležitosti, aby s kávou či výborným koláčkem prošla předsálím a seznámila se s dalšími projekty prezentovanými na stáncích. A někteří dokonce relaxovali prostřednictvím masáže od nevidomých a slabozrakých masérů ze společnosti Novida. Troufám si říci, že si na „své“ přišel tedy téměř každý! 🙂

 

Pozvání na Konferenci INSPO 2018 znamenalo (s trochou nadsázky) přijmout „výzvu“ k účasti na nabitém celodenním programu. Díky krásnému počasí v sobotu 7. 4. 2018 mohl každý účastník čerpat energii i před vstupem do centra, „pokochat“ se krásou Prahy a užít si sluneční paprsky. Celý prostor byl připraven na „nápor“ všech účastníků dychtících po novinkách v oblasti technologií. Na druhou stranu organizátoři počítali i s druhým aspektem přínosu konference. Po celou dobu postávali v prostoru povídající si lidé. Možnost sdílet s druhými, co další rok v jejich životech přinesl. Přestože se jednalo o docela „velkou“ akci, troufám si tvrdit, že po celý den panovala příjemná nálada. Myslím si, že mnoho účastníků nebylo na konferenci poprvé. Pravidelně navštěvovat Konferenční centrum Praha je pro některé již tradicí.

Jsme rádi, že jsem se mohli také účastnit a navázat spolupráci. Děkujeme organizátorům za jejich práci i všem za aktivní účast!

 

zveřejnit komentář