O nejenom společenské odpovědnosti firem

O nejenom společenské odpovědnosti firem

Existují různé formy podpory osob se zdravotním postižením, které je každý z nás schopen. Některé najdeme v legislativním ukotvení a z něho vyplývající povinnosti dostihnou každého z nás. Už jste určitě slyšeli o termínu společenské odpovědnosti firem, která se projevuje i v motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat při celkovém počtu 25 zaměstnanců alespoň 1 osobu se zdravotním postižením (tzn. povinný podíl je 4% z celkovému počtu zaměstnanců). Každá firma si však může rozmyslet, zda přivítá v pracovním kolektivu osobu se zdravotním postižením či zda využije tzv. formu „náhradního plnění“.

Náhradní plnění spojuje nejenom občanskou solidaritu, ale i její zákonnou normu ukotvenou v zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který motivuje firmy k podpoře chráněných dílen, což je v současné době pouze lidový název pro pracoviště zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením. Přestože institut chráněné dílny nahradila chráněná pracovní místa, stále se v praxi termín chráněná dílna hojně využívá nejenom v sociálních službách.

A jak to v praxi funguje? Vzhledem k tomu, že je v některých případech poměrně složité pro zaměstnavatele vytvořit podmínky pro zaměstnávání OZP, stát umožňuje náhradní plnění jakým je:

  • odebírání výrobků, služeb či produktů chráněných dílen
  • odvod přímého poplatku do státního rozpočtu

Náhradní plnění ve formě služeb chráněných dílen na veletrzích

V současné době chráněné dílny nabízejí širokou nabídku služeb a produktů, a proto je pro firmy výhodné zvolit tuto formu plnění. Nejenom, že splní zákonnou povinnost, především podpoří integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Zdá se, že toto je jedna z hlavních výhod náhradního plnění. Firma získá kvalitní služby, které by jinak hledala v komerčním sektoru a ještě přispěje k upevnění pracovních návyků i ocenění práce osob, pro něž by jinak uplatnění na pracovním trhu bylo komplikované vlivem potřeby individuálního přístupu.

Věřím, že i toto se mění a elán osob se zdravotním postižením přispěje k tomu, aby zaměstnavatelé raději zaměstnávali tyto osoby, než volili náhradní plnění. Asi tušíme, že to není cesta na krátkou trať, a proto pokud je první zastávkou vyhledání a podpora služeb chráněných dílen, určitě je to krok správným směrem.

Ať už na webu hledáte možnosti náhradního plnění, které má každá organizace na svém profilu uvedeno nebo se snažíte nalézt krásný dárek, najít spolehlivé lidi, kteří vám uklidí byt, děkujeme jménem týmu projektu „Pomáhejme si navzájem – Integrace bez negace“, a snad i za profily poskytovatelů služeb a produktů, které každý den vznikají a dodávají smysluplnosti celého snažení, ať už mu říkáme jakkoli.

Hanka

zveřejnit komentář