Není „WISE“ jako „wise“ a přece spolu souvisí!

Není „WISE“ jako „wise“ a přece spolu souvisí!

Ve slovníku angličtiny najdeme bez větších obtíží význam slova „wise“ a myslím, že pro většinu z nás je moudrost jedním z nejvíce nabíjejících a emotivním slov. O to více mě překvapilo, když jsem při rešerši různých témat spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením našla další význam a to pro mě nemálo podobně zajímavý a důležitý.

 

Možná můžeme s trochou nadsázky říci, že moudrost společnosti je spojená i se sociálním podnikáním, které v sobě spojuje prvky byznysu i jeho občanské odpovědnosti a maximální využití zdrojů, i když při větší míře finančních nákladů. O to více však přináší užitek, úsměv a hlavně možnost uplatnění osob, které by měly jinak omezené možnosti při uplatnění na trhu práce. A toto vše se vlastně skrývá pod zkratkou WISE (work integration social enterprises). Znamená to, že mnohé sociální podniky jsou vlastně pracovně-integrační, což by se mohlo vztahovat i na chráněné dílny. Ale jak se to vlastně pozná sociální podnik typu „WISE“?

Úplně jasné měřítko bychom nejspíše velmi těžko hledali, ale existují aspekty, které mohou být alespoň částečným kompasem.

Pomyslný směr bychom mohli zjistit pomocí těchto indicií¹:Postavička s mapou

  • Počet pracovních míst pro OZP
  • Klesající nemocnost OZP – např. velmi pozitivní vliv zaměstnání a začlenění do pracovního kolektivu na psychiku, snížení počtu dnů, kdy musí být zaměstnanec hospitalizován, omezení medikace atd.
  • Zvyšující se produktivita práce – postupná klesající závislost na dotacích, udržitelnost pracovního místa, jistota pro zaměstnance
  • Dovednosti zaměstnanců – prohlubování a rozšiřování – to, že každý umí více věcí a jsou vzájemně zastupitelní má pro zaměstnavatele velkou hodnotu, protože v případě, že je jeden z nich nemocný, mohou ho ostatní zastoupit (tzn. že nepřijdu o zakázku atd.), zároveň i zaměstnanci mohou zastávat více činností a mohou např. střídat pracoviště v rámci pracovní doby, pokud to jejich zdravotní stav vyžaduje (minimalizace jednotvárnosti, fyzické námahy, strnulosti v jedné pozici, dlouhé sezení/stání, potřeba přestávek – u pásu není možná např. k aplikaci inzulínu, nutnému občerstvení, atd.).
  • Diversity management/participativní management – individuální přístup, podpora aktivity zaměstnanců, empowerment, poskytnuté služby zaměstnancům – např. transport do/z práce, poradenství v tíživých životních situacích, osobních otázkách, a otázkách týkajících se zdravotního stavu
  • Aktivita, stupeň zapojení do aktivit organizace (např. nad rámec pracovních povinností), motivace a osvěta spojená s možností členství v družstvu
  • Fluktuace zaměstnanců – jak dlouho zaměstnanci průměrně pracují v chráněné dílně, než z ní odcházejí. V případě vysoké fluktuace je potřeba sledovat příčiny za jakých své pracovní místo opouštějí. Může to být paradoxně i výsledek pozitivní, pokud zaměstnanci se znevýhodněním nacházejí po určité době, zaškolení a zapracování uplatnění u jiných zaměstnavatelů.
    Ruce jako sombol spolupráce

Chráněné dílny mohou být vnímány jako sociální podniky, které jsou unikátní v tom, že kombinují prvky ziskového i neziskové sektoru, identifikují problémy ve společnosti a jsou schopné nalézt optimální řešení „na míru“. I když je dnes termín chráněné dílny nepřesný, i tak stále vnímáme jeho význam i pro nás samé. Co myslíte, souvisí moudrost s typem sociálních podniků „WISE“?:-)

1 BRANČÍKOVÁ, L. Sociální přidaná hodnota podnikání: jak ji identifikovat, vymezit a využít. Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, 2010.

zveřejnit komentář