Sociálně terapeutické dílny jako příprava OZP na trh práce

5 osob se zdravotním posezení sedí v místnosti a pracují

Sociálně terapeutické dílny jako příprava OZP na trh práce

Sociálně terapeutické dílny mohou být klíčové pro přípravu osob se zdravotním postižením. Setkání s jednou ze sociálně terapeutických dílen v rámci Týdne sociálních služeb mě přesvědčila, že mimo „přímo zaměstnavatelů“ osob se zdravotním postižením, i ony zastávají nezastupitelné místo. Uplatnění na trhu práce může být často běh na dlouhou trať a to nejenom pro osoby se zdravotním postižením. Možná i proto jsou jednou ze služeb sociální prevence podporované státem. „Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Účelem této služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictví sociálně pracovní terapie.“ (MPSV)

Pracovní návyky bývají často jedním z bariér zaměstnávání osob. Někdy se jedná o úplně běžné věci jako nezapomenout si nastavit budík, najít si cestu pomocí MHD apod. A taky vůbec začít, vyrovnat se určitými pravidly soužití na pracovišti, to vše hraje při uplatnění na trhu práce svoji důležitou roli.

Ze života klienta

Toto mi potvrdil i jeden z klientů navštívené sociálně terapeutické dílny. Dlouholetý klient této dílny mi vyprávěl, jak se učil „chodit do práce“ a jak složité to bylo. Navzdory všemu to však nevzdal. A to je přesně to, k čemu mohou dílny přispět – hledat možnosti, jak klient může těmto nárokům dostát.

Mnoho klientů tyto dílny navštěvuje dlouhodobě. Projdou „zkušební dobou“ např. 3 setkání, kdy zjišťují, zda je to pro ně „to“ pravé. A pokud ve spolupráci se sociálním pracovníkem vyhodnotí, že ano, zapojují se v rámci svých možností do dění v dílně. I když nepodepisují pracovní smlouvu, symbolickou funkci závazku může splnit i smlouva o poskytování sociálních služeb. A pak už mohou šít, tisknout, pomáhat při hipoterapii, věnovat se zahradnickým pracím apod. Fantazii se meze nekladou a v současné době je možné si v dílnách osvojit nepřeberné množství dovedností.

Komplexnost služeb

Komplexnost poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním postižením může být klíčová. Návazné sítě sociálních služeb zprostředkovávají i pracovní místa na různých tréninkových pracovištích a tedy i zvyšují šance osob se zdravotním postižením na zapojení na trhu práce. A záleží na nás všech, kolik odvahy a sebevědomí v klientech těchto služeb probudíme tak, aby se případně vydali na chráněný trh práce a jednou třeba i na „volný“.

zveřejnit komentář