Představujeme se – Evropský spolek pro OZP

Logo Evropského spolku pro OZP

Představujeme se – Evropský spolek pro OZP

V rubrice Představujeme se aktuálně o své činnosti rozepsal Evropský spolek pro OZP.  Velmi dobře ví, že stáří a postižení nemusí nutně znamenat hendikep ve snaze o naplnění života, stačí mu jen podat pomocnou ruku. A právě o toto se snažíme i my, členové Evropského spolku pro zdravotně postižené v Třinci. 

Jakožto nezisková organizace, která vznikla v roce 2014 z iniciativy nás, zdravotně hendikepovaných členů se snažíme pozitivně ovlivňovat životy jiných, tělesně i mentálně postižených spoluobčanů všech věkových kategorií. Po zhruba roční činnosti v oblasti pasivního poradenství pro OZP jsme nabyli přesvědčení, že naše místo není jen v kanceláři. Působíme tedy i ve stacionářích pro klienty s kombinovaným postižením všech věkových kategorií , v domovech pro seniory a speciálních i standardních vzdělávacích institucích.  Navázanou spolupráci se snažíme nadále aktivně rozvíjet.

 

Klíčové aktivity Evropského spolku pro OZP

  1. Podpora integrace OZP do života majoritní společnosti.
  2. Umožnění pasivní i aktivní seberealizace OZP, seniorů a široké veřejnosti v oblasti kulturně-společenské,Obrázek klíček s visačkou Health výchovně-vzdělávací a tarepeutické.
  3. Usnadnění sociální a společenské komunikace, eliminace pomyslných bariér mezi OZP a veřejností.
  4. Realizace aktivit volnočasového charakteru se zaměřením na cílovou skupinu OZP a seniorů.
  5. Podpora zaměstnávání OZP, jejich uplatnění na trhu práce.
  6. Zpostředkování možností v oblasti sociální turistiky.

Tento výčet aktivit není konečný a bude reagovat na potřeby integračního procesu OZP do společnosti.

Realizované projekty

Z teoretických úvah se zrodily projekty „Hudbou k dobré náladě“ Podané ruce“, „Podané ruce II.“, Společnou cestou“, které se staly naší pracovní vizí a jejich myšlenka pak i posláním. Přiblížili jsme se životu hendikepovaných lidí všech věkových kategorií prostřednictvím takových aktivit, které nám byly nejbližší jak původními profesemi, tak i srdcem a začali jsme s nimi prožívat volný čas. Připravujeme přednášky a besedy na potřebná témata, organizujeme výstavy a výstavky talentovaných klientů, pořádáme koncerty vážné i populární hudby, doslova na koleni vymýšlíme soutěžní interaktivity, zprostředkováváme terapie, sami provozujeme aktivizační muzikoterapii. Opravdu ojedinělým počinem je přehlídka dětského talentu a umu „Na prknech, jež znamenají svět“, kde se spolu setkají na jednom jevišti i v hledišti hendikepovaní i zdraví lidé, včetně široké veřejnosti, která je nám v mnohých aktivitách také nakloněna.

Díky veřejným ohlasům i prezentaci v médiích, nadšeným reakcím našich klientů i spoluaktérů a prohlubující se spolupráci, jsme dospěli k přesvědčení, že jsme na správné cestě a že v ní chceme pokračovat.

Autor článku

autorka článku Jana Turková - Evropský spolek pro OZP

Jana Turková

místopředsedkyně lektorka – muzikoterapeutka
v organizaci Evropský spolek pro OZP

Členkou Evropského spolku pro OZP jsem od roku 2015. Osobně se podílím na všech aktivitách našeho spolku (iniciátor, organizátor a průvodce besed, koncertů, divadelních představení, výstav, interaktivit aj.)

zveřejnit komentář