Média a osoby se zrakovým postižením

Nepřirozeně modré oko

Média a osoby se zrakovým postižením

Místo médií v životě osob se zrakovým postižením je určitě také nezastupitelné. Každého z nás ovlivňují média prostřednictvím nichž si tvoříme vlastní „mediální obraz“. Tuto mozaiku většinou „skládáme“ na základě smyslů, díky kterým informace přijímáme a asi nikoho nepřekvapí tvrzení, že zrak je jedním z klíčových.

Ať čteme časopis, noviny nebo jen vnímáme televizní obrazovku, vše je pro nás naprosto přirozené. A ani si snad nedokážeme představit, že by tomu mohlo být jinak…

Zrakové postižení

Tento „luxus“ si však nemůže dovolit až 60 000 občanů v České republice a to vlivem zrakového postižení. Víme, že i bez tohoto omezení je v současné době velmi složité přijímat relevantní informace z médií a to i pro člověka, který plně využívá všech smyslů. O to záslužnější je činnost organizací, které se snaží tyto informační „dysbalance“ vyrovnávat. A že je to docela složité si vyzkoušel i realizační tým našeho projektu.

Dopředu jsme se snažili připravit na to, že náš web má být dostupný širokému okruhu osob. Některé věci jsme však netušili. Třeba jak obtížné může být přizpůsobit web ChraneneDilnyOZP.cz i pro osoby se zrakovým postižením. S o to větší důvěrou se na nás však tyto osoby, nabízející kvalitní služby, obracejí. A tak nám vlastně pomáhají ke zlepšování našich služeb.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR

Logo SONS ČR - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

K tomu, aby se o naší webové stránce mohli opravdu dozvědět všichni, kterým je určená, nám významně napomohlo SONS ČR.  Pod touto zkratkou najdeme Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR, která se snaží „účinně se podílet na snižování, resp. zmírňování informačních bariér, jakož i vybavovat těžce zrakově postiženou veřejnost potřebnými znalostmi, vědomostmi a dovednostmi. Je známou skutečností, že přístup k informacím pozitivně ovlivňuje kvalitu života nevidomých a těžce slabozrakých abonentů, rozšiřuje jejich vzdělávací, pracovní a společenské uplatnění, a tím jsou vytvářeny nezbytné podmínky pro jejich společenskou emancipaci a integraci.“ SONS ČR

Audio záznam jako prostředek zprostředkování informací

Mimo další aktivity podporuje SONS ČR informovanost prostřednictvím redakce Zora. V redakci velmi dobře vědí, že je důležité zprostředkovávat různorodé informace pro osoby odlišných zájmů, a tak vydávají kromě pravidelných rubrik i konkrétně zaměřené čtvrtletníky. A my jsme rádi, že jsme v konkurenci jistě mnoha zajímavých témat také uspěli a našemu projektu byla věnována pozornost. A díky tomu si o nás informace můžete poslechnout i vy!

zveřejnit komentář