Sociální zemědělství – spojení člověka a přírody

Mladí lidé sedící na voze se senem a povídající si o zemědělství

Sociální zemědělství – spojení člověka a přírody

Sociální zemědělství je jednou z oblastí, která se v dnešní kontroverzní době rozvíjí. Vzhledem k tomu, že zemědělství do našeho prostředí neodmyslitelně patří stejně jako průmysl a služby, dochází k jeho proměnám. A že mu aspekt „sociálnosti“ prostě sluší, tak o tom není pochyb! Spojení člověka a přírody a vzájemná interakce může působit blahodárně. Když k tomu ještě přidáme naplnění dalších požadavků na život ve společnosti, kterým uplatnění na trhu práce rozhodně je, otevírá se něco tradičního i zajímavého zároveň…

Green care

Tento souhrnný termín propojuje zemědělský sektor, sociální a zdravotní oblast. Toto propojení spojuje pozitivní působení na zdraví člověka a na kvalitu jeho života. „Do Green care náleží terapeutické, pedagogické, vzdělávací, relaxační, sociálně inkluzivní, pracovní činnosti, které se mohou odehrávat téměř kdekoli a jakýmkoli způsobem, jejich podstatou však je lidský kontakt s přírodními prvky a jejich pozitivní účinky na kvalitu lidského života.“

Většina z nás se učí zkušenostmi, kontaktem s druhými (ať už zvířaty či lidmi) a vlastní aktivitou. Tento termín zdůrazňuje, jaký potenciál může mít zemědělství pro uplatňování osob se zdravotním postižením (dále OZP) na trhu práce. Lidé se prostřednictvím práce na farmě učí starat o sebe, zvířata i rostliny. Denně za sebou vidí odvedenou práci, řídí se biorytmem přírody a jejími potřebami. Učí se strukturovat čas, pečovat o živé, které je na nich přímo závislé. S tím vším velmi úzce souvisí právě sociální zemědělství, které je podporované i Evropskou komisí.

Sociální zemědělství

Dlaň držící semena z klasů obilí - Sociální zemědělstvíSociální zemědělství představuje prostor pro rozvoj osob se zdravotním postižením prostřednictvím kontaktu se zemědělci, zvířaty, rostlinami. Nabízí však i možnost pro zemědělce rozšířit svoji činnost na sociální služby či na zaměstnávání OZP. Existují usedlosti, které nabízejí rehabilitační programy s využitím zvířat. Za velmi inspirativní však považujeme potenciál zemědělské činnosti pro zaměstnávání OZP. Na druhé straně může sociální zemědělství nabídnout další prostor pro zvládání vyrovnávání se se změnami (výkyvy teplot, vyhlášky, snížení dotací, eroze půdy apod.) i pro zemědělce samotné. Rozšíření výroby, zaměstnávání OZP či agroturistika, mohou nabídnout další alternativy.

„Spojení zaměstnávání OZP, ekonomická prosperita a spolupráce s místní komunitou, tak to by mohlo podpořit zemědělské podnikání jako celek.“

 

Definice sociálního zemědělství navrhovaná Evropským hospodářským a sociálním výborem

Sociální zemědělství je definováno jako souhrn činností využívajících zemědělské zdroje, rostlinné i živočišné, za účelem tvorby adekvátního prostředí pro různě zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby a širokou veřejnost s cílem poskytovat jim možnost pracovního uplatnění, napomáhat jejich integraci do společnosti nebo prostřednictvím vzdělávání a volnočasových aktivit přispívat k jejich vztahu k venkovu a přírodě. V tomto smyslu se jedná o to, aby byly v rámci zemědělského podniku nebo zemědělských činností vytvořeny podmínky, jež umožní zapojení osob se specifickými potřebami do běžných zemědělských činností s cílem zajistit jejich rozvoj a podporu a zlepšit jejich blahobyt.“ V ČR však není tento termín vydefinován v právních dokumentech ani systematicky analyzován. Pro sociální podnikání jako celek je stále velmi výrazným podnětem vzhledem k jeho klíčovému cíli – vytvářet prostor pro zaměstnávání osob se specifickými potřebami.

Sociální podnik může být výrazným aktérem na poli sociálního zemědělství. Propojení sociálního podniku s vlastní  zemědělskou produkcí nebo odebíráním produktů vypěstovaných v rámci tohoto typu zemědělství se jeví jako další z alternativ podnikání!

Zdroj článku


zveřejnit komentář